Om oss

Vi arbetar utifrån vetenskaplig forskning och omvandlar de senaste rönen till praktiskt fungerande koncept i alla typer av företag och organisationer.

Vi har en gedigen forskningsbakgrund och står stadigt i den akademiska myllan, samtidigt som vi också har stor erfarenhet från arbete i såväl företag som statlig och kommunal verksamhet.

Utifrån de här utgångspunkterna ställer vi vår kompetens till förfogande för att institutionalisera och utveckla den etiska aspekten i den dagliga verksamheten.

Vi är övertygade om att alla organisationer som präglas av ett gott etiskt förhållningssätt också uppnår en bättre och uthålligare lönsamhet över tid.